Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 § 1.

Na pokładzie samochodu zabronione jest spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.

 § 2.

Potwierdzeniem rezerwacji na usługę świadczoną przez firmę Brumland jest wpłata zaliczki w wysokości 10% całkowitej ceny.

 § 3.

Kierowca ma prawo żądać opuszczenia pojazdu w przypadkach gdy pasażer :

– znajduje się w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środków odurzających

– nie posiada odpowiednich dokumentów wymaganych przy przekraczaniu granic

– dopuścił się wykroczeń celno – dewizowych

– pasażer zachowuje się uciążliwie w stosunku do pozostałych uczestników podróży.

 § 4.

Firma Brumland nie ponosi odpowiedzialności za :

– bagaż znajdujący się na pokładzie busa lub w przyczepce towarowej

– osoby niepełnoletnie które podróżują bez opiekuna

– oddalenie się pasażera od pojazdu bez poinformowania, o tym kierowcy

– zatrzymanie pasażera przez : policję, straż graniczną, służby celne

– opóźnienie w dotarciu do celu spowodowane czynnikami zewnętrznymi.

 § 5.

Za zabrudzenie pojazdu spowodowane np. spożywaniem posiłków, umyślne działanie powodujące niszczenie jego wyposażenia np.. tapicerki kierowca pobiera opłatę w wysokości 150,00 zł na pokrycie  kosztów czyszczenia bądź naprawy.

 § 6.

Dzieci podróżują wyłącznie w fotelikach (zgodnie z przepisami kodeksu drogowego).

 § 7.

Zabrania się przewozu rzeczy, materiałów niebezpiecznych których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.  Kierowca ma prawo odmówić zabrania bagażu, o nieprzyjemnej woni.

 § 8.

Pasażerowie firmy Brumland w pełni akceptują zapisy tego regulaminu oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.